Involve Scan

Betrokkenheid meetbaar maken voor een duurzame verandering

Je veranderprogramma verloopt niet soepel of je maakt je zorgen over borging? Je staat aan de vooravond van een grote verandering? De Involve Scan, onze unieke datagedreven verandermanagement methode, geeft inzicht in hoeverre medewerkers zich voldoende betrokken voelen bij de gewenste verandering en de toekomst van de organisatie. 

Datagedreven verandermanagement maakt veranderen eenvoudiger

De online Involve Scan toont de oorzaken van een niet soepel lopende verandering. Bovendien levert de scan een concrete set aanbevelingen, zodat de gewenste organisatieontwikkeling weer snelheid krijgt. De organisatiescan maakt gebruik van het door ons ontwikkelde Involve model. 

 

Het model geeft aan welke factoren (drivers) bepalen of iemand wel of niet bij een verandering betrokken is. Ons digitale platform benadert vervolgens de medewerkers die onderdeel zijn van het verandertraject en stelt hen een twintigtal vragen. Hiermee kunnen we bepalen welke drivers van het betrokkenheidsmodel hoog of laag scoren, waarom dit zo is en wat er aan gedaan kan worden. In een rapportage, zoals hieronder getoond, worden de bevindingen gepresenteerd.

 

Involve scan: online organisatiescan voor verandermanagement

Involve Scan als los product of als onderdeel van organisatieadvies

Tijdens de realisatiefase van een adviestraject maken we ook veel gebruik van de Involve Scan. Met deze scan maken we meetbaar in hoeverre een ingezette verandering door de organisatie gedragen wordt en of er ergens moet worden bijgestuurd. 

De involve scan bieden we ook als los product aan. Een krachtig instrument om verandermanagement binnen jouw organisatie verder te professionaliseren. Benieuwd naar een demo van onze Involve Scan? Graag laten we je hier meer over zien. Ook onze whitepaper ‘het nieuwe verandermanagement’ gaat verder in op de Involve Scan en onze change management aanpak.