Effectiveness Scan: de effectiviteit van jouw organisatie in kaart gebracht

Onze Effectiveness Scan (ES) is een analysemethode om per organisatorische eenheid de effectiviteit te verbeteren door vanuit verschillende invalshoeken verbeteringen te vinden. ES gaat over:

  • Volg je strategie: welke activiteiten zijn echt nodig om business doelstellingen te realiseren
  • Het wegnemen van niet-waarde-toevoegende producten of diensten, waarmee capaciteit vrij kan worden gemaakt voor waardetoevoegende producten en activiteiten
  • Het aanpassen of uitbreiden van de blijvende productportfolio en deze vervolgens met andere hulpmiddelen dan ES efficiënter uit te voeren. Hierbij kan ook gedacht worden aan het gebruik van nieuwe (digitale) technologieën (bijv. advanced analytics, Robotics)

Kortom: ES zorgt ervoor dat jouw organisatie enkel de juiste dingen gaat doen en vervolgens deze dingen slimmer gaat doen! ES is een doelgerichte en schaalbare methode om snel tot operationele verbetering van uw organisatie te komen. Ons blog over ‘duurzaam kosten besparen’ gaat verder in op het gebruik van de Effectiveness Scan. Uiteindelijk levert deze methode een positieve bijdrage aan de winstgevendheid van uw organisatie. Vraag een demo aan van ES.